Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.)

Το ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή πλατφόρμα για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε καταρτιζόμενους του εκπαιδευτικού μας φορέα. Είναι εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία ώστε να αναβαθμίσει και να εμπλουτίσει τη διαδικασία παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης για καταρτιζόμενους και εκπαιδευτές.

cart side close
cart icon
My Cart
There are item (s) in your cart.
Total: